Kayıtlar

Kasım, 2021 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Alimlere Geldik

 Alimlere Geldik Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz boş gitmeyesiniz diye bugün biraz ilim konuşalım istedim.. Şaka şaka word dosyası açmaya üşendim yarın ki sınavın notlarını kısaca buraya kaydedeyim dedim.. evet öncelikle; Ibnı Durustuveyh: kimdir bu hacı amcamız tam adını nedir dersek hemen yazalım:  Ebû Muhammed Abdullah b. Ca‘fer b. Dürüsteveyh b. el-Merzübân el-Fârisî el-Fesevî  (ö. 347/958) şimdi bu hacı amca;  nahivci, dilci, hadisçi, mufessir.   Babası Cafer ile Bağdat'a hadis ilmi öğrenmeye gitmiştir. Bu yolculukta Bağdat'ta Müberred, Sa'leb ve Ibnı Kuteybe ile karşılaşıp bu alimlerden dil dersleri almış.  Memleketi Fesa'ya döndüğünde orada hadis alimi Ebu Yusuf  Yakub b. Sufyan el Fesevi'den de hadis dersleri almıştır.     Dil alimlerinden aldığı dersler yüzünden gramer ve sözlük çalışmalarına merak salıyor. Kufe ekolunun alimi Sa'leb ile Basra ekolunun alimi Müberred arasındaki dil münazarasına şahit olduktan sonra  et-Tavassuṭ beyne’l-Aḫfeş ve